ФУНИС - ЛТУ

Основни дейности на ФУНИС

  • Предлага на органи и институции, които имат право на законодателна инициатива, проекти за необходими нови закони и други нормативни актове и/или изменения в съществуващото законодателство и нормативна уредба;
  • Води преговори и сключва споразумения с държавни институции, работодатели и техните организации;
  • Организира и провежда солидарни протестни действия, включително и стачки, съгласно законите на Република България;
  • Провежда собствена социална и професионално-квалификационна дейност, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;
  • Предлага свои програми и изисквания при формирането и осъществяването на професионалната и социална политика.

История на ФУНИС

Регистрация на ФУНИС

Ръководство на ФУНИС при ЛТУ

Решения на ФУНИС при ЛТУ

Местоположение на нашия офис

Previous page: Начало Next page: История