Ръководство

Ръководство на синдикалната организация на ФУНИС при Лесотехническия университет

Председател на СО на ФУНИС:

 • проф. Панайот Панайотов

Членове на ръководството:

 • доц. Спаска Калчева
 • доц. Катинка Михова
 • доц. Красимира Генова
 • доц. Радослав Милчев
 • гл. ас. д-р Елена Драгозова
 • гл. ас. Веско Спасов
 • гл. ас. Васил Мерджанов
 • гл. ас. Васил Колев
 • ст. преп. Ева Георгиева
 • Емил Стоилов
 • Соня Галева
 • Дора Владикина
 • Николай Георгиев
 • Величко Драганов
 • Теменужка Войнова