Документи на ФУНИС

Устав на ФУНИС - тук.

Молба за членство във ФУНИС - тук.

Забележка: Попълнените молби за членство могат да бъдат подадени при г-жа Войнова, всеки работен ден от 10 до 12 часа.