Нормативни документи

Кодекс на труда - достъпен онлайн тук

Закон за висшето образование - достъпен онлайн тук

Изменение на минималната работна заплата през годините - достъпно онлайн тук. Данните са на Националния осигурителен институт.

Средномесечен осигурителен доход за страната - достъпно онлайн тук. Данните са на Националния осигурителен институт.