Начало

Федерацията на университетските синдикати (ФУНИС) е синдикална организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща автономни синдикати на университети, синдикални организации на другите учебни заведения над средното образоване и синдикални организации на структури в областта на висшето образование.

Организацията на ФУНИС при Лесотехническия университет има 265 членове, като обединява преподаватели и служители от Университета и неговите поделения УОГС "Георги Аврамов" - Юндола, ССО към ЛТУ и УОС "Враждебна".

Ако желаете да се присъедините към нас, посетете секцията с Документи на ФУНИС.

Местоположение на офиса на СО-ФУНИС при Лесотехническия университет

Next page: ФУНИС - ЛТУ